Inženýrské sítě

V oboru inženýrských staveb využíváme mnohaleté zkušenosti

z realizací vodohospodářských staveb, trubních vedení.

Stavíme veškeré inženýrské sítě včetně přípojek,

přeložek kanalizačních systémů, vodovodních vedení,

rozvodů plynu . Naše společnost nabízí kompletní výstavbu nových

nebo opravy a rekonstrukce stávajících, kanalizačních a vodovodních sítí.

V případě výstavby inženýrských sítí provedeme výkopy,

montáž potrubí či položení vedení, zapískování a zpětný zásyp

včetně hutnění až po finální terénní úpravy hotového díla „na klíč“.

Při výstavbě kanalizace osadíme kanalizační šachty včetně atypických, zděných.

 

Komunikace

Provádíme rekonstrukce i dodávky nových komunikací pro pěší, asfaltových ploch,

zámkových dlažeb, zahradních a okapových chodníků,

vjezdů a jiných zpevněných ploch. Tvar i vzhled nášlapné vrstvy si může u nás

investor vybrat od výrobců jako např.: Best, Beton Brož, Diton, Semmelrock a jiné.

Výstavba je realizována dle požadavku investora a dle zatížení komunikace.

U daných staveb je na Vás, jestli provedeme pouze zemní práce, konstrukční

vrstvy, povrchové úpravy, nebo celou výstavbu.