Demolice

Součástí naší činnosti jsou ruční i strojní bourací

a demoliční práce s následným odvozem,

ukládkou stavební suti a likvidací vzniklého

odpadu. Disponujeme potřebnou technikou

pro demolici a bourání různých objektů z jakéhokoliv

stavebního materiálu. Samozřejmostí je dodržování

nezbytných bezpečnostních předpisů.